LME LIVSINSPIRATÖR
 
Kurser
Konsultationer
Massage på företag
Musik
Massageolja
Om mig
Länkar

Lymfdränage massage

 

 

Steg 1 är i fyra dagar där du lär dig ge hela massagen.

Steg 2 är en uppföljning i två dagar där vi fördjupar och
fin slipar det du lärt dig genom att praktiserat hemma.

Kursen/utbildningen är praktiskt orienterad och inspirerad
av naturfolkens sätt att undervisa (learning by doing). Traditionen
är att bli ett med det du lärt dig så att du blir
trygg i ditt sätt att ge och förmedla behandlingen.
Därav mycket repetitioner för att fördjupa din känslighet
för att förstå vad kroppen förmedlar.

Avslappning ingår kontinuerligt under kurs dagarna för
att lättare ta in och bli mer närvarande i det vi gör.
Massagen löser blockeringar i lymfsystemet, för ut
slaggprodukter vilket ökar förmågan till närings upptag
som ger bra effekt på såväl kropp som själ.

Stegl 1: Går igen 2018 (Ingmår, Sunne)

Stegl 2: 22-23/4 2017 (Ingmår, Sunne)

Steg 1 ger intyg och steg 2 diplom.

Lärare: Lena Eriksson, dipl massageterapeut, lymfdränage
massör, meditations lärare, med beroende terapeut
och frigörande dans inspiratör.

Information Lena 0565 – 20018

 

  

 

LME Livsinspiratör, Ingmår 115, 686 92 SUNNE, Lena Eriksson, 0703-030188
Ingmårs bygdegård, E-post: lena@lme.se, URL: http://www.lme.se